[bsa_pro_ad_space id=1 link=taki sam] [bsa_pro_ad_space id=2]

Przejdź do treści

Puls

10 gwiazdek: kluczowe funkcje zarządzania cenami i ryzykiem

By - 13 czerwca 2024 r

W zeszłym roku w branży zakładów sportowych coraz większy nacisk kładziono na zarządzanie cenami i ryzykiem. Biorąc pod uwagę siłę wiatru, z jakim borykają się obecnie operatorzy, ich znaczenie prawdopodobnie tylko wzrośnie.

Simon Trim, konsultant strategiczny animatorów rynku i specjalistów ds. zarządzania ryzykiem w 10star, rozmawia z G3 o tym, jak strategie oparte na danych powinny kształtować branżę.

Jakie jest największe wyzwanie handlowe, z którym Twoim zdaniem borykają się na co dzień operatorzy, a któremu mogą nie poświęcać wystarczającej uwagi?

Krótko mówiąc, zarządzanie ryzykiem. Wielu bukmacherów nie posiada narzędzi ani informacji, aby wiedzieć i reagować na ekspozycję na swoje książki, a jest to sytuacja, która ewoluowała w „erze internetu” zakładów sportowych.

Przejście z przedmeczowych do na żywo spowodowało pojawienie się szeregu dodatkowych typów rynków, które stały się możliwe dzięki oprogramowaniu do automatyzacji cen, generując ekspozycję dla operatorów, której nie da się odpowiednio zarządzać w tradycyjny, ręczny sposób. Jednak dla wielu operatorów „in-play” była nową branżą produktów generującą dodatkowe przychody od klientów, którzy byli generalnie mniej wrażliwi na cenę.

Zamiast próbować zarządzać tą dodatkową ekspozycją – która wymaga złożonego, zautomatyzowanego zarządzania ryzykiem – wielu bukmacherów zdecydowało się oferować ceny na żywo jako treść ogólną, zepchniętą do miękkiej bazy klientów poprzez promocje i darmowe zakłady, koncentrując swoje wysiłki w zakresie zarządzania ryzykiem na ograniczaniu wszystkich oprócz najbardziej „rekreacyjnych” klientów. Problemy z tym związane teraz wracają do domu.

W świecie znacznie zwiększonych kosztów operacyjnych i w kontekście bardziej rygorystycznych przepisów bukmacherzy są zdani na promowanie produktów o niskiej cenie, ale generujących wysoką marżę, takich jak SGP, i nie mają możliwości odróżnienia się od wszystkich innych podobnych bukmacherów. Problemy z tym związane są dwojakie.

Po pierwsze, chociaż pakty SGP zwiększają zyski w perspektywie krótkoterminowej, pozostawiają także wielu bukmacherów w pozycji kaczki przed katastrofalną wypłatą ze względu na duże, nieznane zobowiązania, które zaciągają w związku z wynikiem, który ostatecznie zakończy się – ale nie mają możliwości, aby łagodzące, ponieważ nie są one widoczne.

Po drugie, niska wartość, jaką te zakłady tworzą dla klientów, oznacza, że ​​gracze rekreacyjni szybciej wykorzystują swoje rozporządzalne dochody z zakładów i łatwiej je rezygnują. Na każdym rynku regulowanym istnieje skończona liczba potencjalnych użytkowników, a w miarę ich odpływu operatorzy walczą o mniejszą liczbę klientów, ale nie mają możliwości wyróżnienia swojego produktu.

Zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem może rozwiązać wszystkie te problemy poprzez prawidłowe zarządzanie zobowiązaniami, tworzenie lepszych cen dla bukmacherów – które są również zgodne z bardziej efektywnymi działaniami marketingowymi – i pozwalanie im wyróżnić się na tle konkurencji dzięki pewności co do ustalania ceny, która pozwala żeby były inne.

Koncentracja na cenach, handlu i zarządzaniu ryzykiem jako funkcjach specjalistycznych jest podstawą etosu 10star i dzięki niemu jesteśmy w stanie generować wyższe zyski dla naszych partnerów branżowych niż inne istniejące rozwiązania B2B.

Strategie oparte na danych kształtują przyszłość branży. Jakie jest podejście 10star?

Powiedzenie „dane to nowa ropa naftowa” zostało po raz pierwszy ukute około 20 lat temu i odzwierciedlało fakt, że dane staną się nowym źródłem bogactwa przemysłu w XXI wieku, podobnie jak ropa naftowa od połowy XIX wieku.

Istnieje jednak również podobieństwo w sposobie tworzenia wartości, ponieważ w swojej surowej formie ani ropa, ani dane nie są tyle warte w stanie nierafinowanym. Dla operatorów coraz ważniejsze staje się to, w jaki sposób wydobywają i monetyzują posiadane dane.

Szacuje się, że ilość danych na świecie będzie się podwajać co dwa lata, co oznacza, że ​​operatorzy będą coraz częściej potrzebować zaawansowanych narzędzi, aby zrozumieć, co mówią im posiadane dane i jak powinni zareagować.

W 10star mamy długą historię wykorzystywania danych zarówno do podejmowania decyzji dotyczących cen i transakcji w czasie rzeczywistym, jak i do analiz historycznych. Połączyliśmy te zestawy umiejętności, aby stworzyć pierwszy w swoim rodzaju zestaw narzędzi analitycznych SaaS dla bukmacherów, zwany neuronowym, który filtruje wszystkie aspekty przepływu zakładów przez operatora i pozwala uzyskać szczegółowe informacje, takie jak ostrość klientów, siła modeli dostawców, wyniki handlowców, stabilność marży i dobro klientów.

Odkąd firma 10star weszła na rynek w 2023 r., zdecydowanie coraz większy nacisk kładzie się na ceny i zarządzanie ryzykiem jako tematy rozmów. Jak myślisz, dlaczego tarcza przesunęła się w ten sposób?

Pod wieloma względami można to podsumować powiedzeniem „nie wiesz, czego nie wiesz”. Sposób, w jaki branża ewoluowała przez ostatnie 20 lat, oznaczał, że zestawianie kursów – tj. możliwość ustalenia kursu bez ceny branżowej, z której można by kopiować – stało się umiejętnością wymierającą.

Bardzo niewiele firm na świecie można obecnie uznać za podmioty ustalające ceny, a Pinnacle to globalna linia, do której praktycznie wszyscy bukmacherzy odwołują się w tej czy innej formie w celu uzyskania informacji o cenach.

10star ma współwłaściciela z Pinnacle i poprzez Jasis jest dostawcą cen tenisowych dla Pinnacle od prawie dziesięciu lat, dlatego mamy wiele wspólnych praktyk handlowych, metodologii i etosu, jeśli chodzi o najlepsze w swojej klasie ceny, handel i praktyk zarządzania ryzykiem.

Od chwili uruchomienia 10star obecni dostawcy głośno wyrażali się na temat ich wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, mimo że dostawcy ci nie wywodzą się z handlu i nigdy nie ponosili ryzyka na własną rękę.

Biorąc pod uwagę siłę trudności, przed którymi stoją obecnie operatorzy, oraz znaczenie, jakie w przezwyciężaniu tych problemów będzie odgrywać zróżnicowanie cen wynikające z zarządzania ryzykiem, zrozumiałe jest, że obecni dostawcy chcą pozycjonować się jako eksperci w swojej dziedzinie, aby zachować pozycję na zmieniającym się rynku , mimo że brakuje im ponad 25-letniego doświadczenia w handlu i nie mają środków na poparcie twierdzeń.

Jak trudne jest oddzielenie sygnałów od szumu, jeśli chodzi o ustalanie cen?

Powszechnym podejściem operatorów oferujących zakłady sportowe jest kupowanie po cenach od dostawców treści, którzy kopiują i śledzą, gdzie handluje się na rynku. Operatorzy, którzy nie mają wiedzy o tym, jak tworzone są te ceny, zazwyczaj ograniczają odchylenia od rynku i zarządzają ekspozycją, ograniczając bardziej zorientowanym klientom możliwość zawierania zakładów.

Jest to model biznesowy, który wymaga bardzo niewiele w zakresie przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym, nie mówiąc już o rozszyfrowaniu sygnałów, których należy słuchać. Jednakże, jako cenotwórca i animator rynku, możliwość reakcji na istotne informacje jest dla naszej działalności kluczowa, a w konsekwencji ogromna przewaga konkurencyjna dla partnerów naszych usług.

Sprawność fizyczna, forma, mentalność, motywacja, zmiany zasad i tym podobne to elementy mające wpływ na prawdopodobieństwo zwycięstwa drużyny lub zawodnika. Oprócz wiodącego zespołu kompilatorów i traderów, 10star wyróżnia się sposobem, w jaki wydobywamy istotne informacje z przepływu zakładów i automatyzujemy je z powrotem do generowania cen.

Jest to unikalny model biznesowy oparty na dziesięcioleciach doświadczeń w tworzeniu rynku, obejmujący techniki zarządzania portfelem ściśle powiązane z zarządzaniem funduszami finansowymi. Możliwość rozszyfrowania, jak należy zareagować na informacje zawarte w zanonimizowanym zbiorze danych, jest wystarczająco dużym wyzwaniem i sama w sobie stanowi ogromną barierę wejścia.

Jednak poza tym należy zbudować modele i infrastrukturę, które będą w stanie uwzględnić i przetworzyć te informacje z zerowym opóźnieniem, a to wymaga zupełnie innego stosu technicznego niż podstawowe modele algorytmiczne tworzące ogólne rynki instrumentów pochodnych, które są powszechne gdzie indziej.

Dotychczasowi dostawcy są słabo przygotowani, aby przejść na modele, które potrafią zareagować na te zastrzeżone informacje – nawet jeśli potrafią znaleźć sposób na ich destylację – dlatego też naśladowcy cen nie mogą szybko, jeśli w ogóle, stać się liderami cenowymi.

Twoje zintegrowane rozwiązanie alfa zapewnia operatorom wyższe zyski i wydajność. Jak to osiągnąć?

Z finansowego punktu widzenia generowanie alfa oznacza generowanie zysków przekraczających resztę rynku. Generowanie alfa to nie to samo, co dostawca oferujący usługę, która zwiększa zwrot z inwestycji o 10 procent, jeśli istniejące rozwiązanie jest na początku o 10 procent gorsze od rynku – to po prostu osiągnięcie parytetu.

10star generuje fazę alfa różnymi metodami, które albo charakteryzują się wysokimi barierami wejścia – takimi jak opisany już model i procesy wnioskowania o danych – albo poprzez asymetryczne informacje przechwycone w ramach naszych zastrzeżonych procesów handlowych, których nie można odtworzyć gdzie indziej.

To połączenie zaawansowanego modelowania, unikalnej analizy danych i większej wiedzy na temat płynności rynku tworzy trwałą, najlepszą w swojej klasie propozycję dla naszych partnerów.

Zespół założycielski 10star ma swoje korzenie w Jasis, syndykacie zakładów tenisowych. Dlaczego ma to teraz znaczenie dla Twojej działalności i w jaki sposób wyróżnia 10star?

Oprócz zapewniania cen na poziomie B2B operatorom takim jak Pinnacle, Jasis jest także dominującym animatorem rynku na giełdach, dlatego jesteśmy ekspertami w zakresie zerowych opóźnień, handlu przy niskiej marży i obsługi anonimowej płynności. Aby robić to skutecznie, trzeba budować modele i rozumieć rynek zupełnie inaczej niż ktokolwiek inny.

Podaż B2B oznacza, że ​​musimy stworzyć szereg rynków, które zawsze muszą być dostępne, a zarówno giełdy, jak i Pinnacle mają politykę „witają zwycięzców”. Fakt, że nie wyrzucają klientów, oznacza, że ​​nasza wiedza na temat cen, handlu i zarządzania ryzykiem musi być na poziomie znacznie przewyższającym możliwości innych dostawców B2B.

Wszystkie nasze modele są wysoce zautomatyzowane, doskonale skorelowane i oparte na ryzyku, co oznacza, że ​​nie ma słabych punktów w żadnym pochodnym, a także można je w pełni rozszerzyć w trakcie gry. Podsumowując, uważamy, że mamy operację, która rozwiązuje problemy bukmacherów w sposób, którego nie mogą zapewnić rozwiązania B2B.

Jak myślisz, dlaczego operatorzy nie wykorzystują w pełni istniejących danych?

Jeśli wejdziesz na nowoczesny parkiet handlowy, nie jest niczym niezwykłym, że jakaś forma narzędzia do raportowania BI wyświetla obiektywne raporty na podstawie danych bukmachera, a jeśli chodzi o personalizację i zarządzanie klientami, niektórzy bukmacherzy wykorzystują dane w naprawdę interesujący sposób.

Jednakże ze względu na ewolucję branży w zakresie przyciągania klientów rekreacyjnych i usuwania bardziej wykwalifikowanych, nie ma doświadczenia w modelowaniu klientów w taki sam sposób, jak w przypadku modelowania sportu.

Co więcej, modelowanie zachowań klientów i wyciąganie z nich znaczących, przewidywalnych wyników jest zadaniem znacznie trudniejszym. Właśnie dlatego widzimy tak duże zainteresowanie rynku naszym produktem neuronowym: jesteśmy w stanie udostępniać operatorom wyniki w oparciu o dane dotyczące zakładów, które są ich własnością i które już posiadają, ale wcześniej nie mieli możliwości uzyskania dostępu i zarabiania na nich.

Z kolei, ponieważ te dane wyjściowe są włączone do naszego zintegrowanego rozwiązania alfa, wykorzystujemy przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w sposób, który przesuwa granicę możliwości zysku dla naszych partnerów, a ostatecznie dla całej branży.

Podziel się przez
Skopiuj link