[bsa_pro_ad_space id=1 link=taki sam] [bsa_pro_ad_space id=2]

Przejdź do treści

Wiadomości operatora

Las Vegas Sands przekazuje 100,000 XNUMX dolarów organizacji Teach for America Nevada

By - 10 czerwca 2024 r

Las Vegas Sands przekazało za pośrednictwem Sands Cares to Teach for America Nevada kwotę 100,000 XNUMX dolarów na działania rekrutacyjne i stypendium RootED Fellowship, wspierając wysiłki tej organizacji non-profit mające na celu przyciągnięcie i utrzymanie wyróżniających się nauczycieli w najbardziej potrzebnych klasach w południowej Nevadzie.

Obydwa obszary finansowania Sands Cares zajmują się bezprecedensowym poziomem niedoborów nauczycieli w południowej Nevadzie i będą wspierać TFA Nevada w dążeniu do celu, jakim jest utworzenie sieci 800 liderów edukacyjnych TFA w południowej Nevadzie do 2025 r., aby ostatecznie poprawić jakość i równość oferty edukacyjnej regionu i wyniki uczniów.

TFA Nevada jest lokalnym oddziałem Teach for America, krajowej organizacji zajmującej się rozwojem przywództwa, założonej w 1990 roku w celu wyszukiwania, rozwijania i wspierania liderów zorientowanych na równość w celu przekształcania edukacji i zwiększania możliwości wszystkich dzieci. Poprzez swoje programy TFA rekrutuje i rozwija zróżnicowany korpus wybitnych liderów, którzy początkowo przez dwa lata angażują się w nauczanie w szkołach o największych potrzebach i stają się liderami przez całe życie w wysiłkach na rzecz położenia kresu nierównościom edukacyjnym.

W roku szkolnym 87–2023 TFA Nevada liczyła 24 członków korpusu i współpracuje z ponad 50 szkołami partnerskimi, głównie w okręgu szkolnym hrabstwa Clark.

„Wkład Sands Cares to inwestycja w przyszłość Nevady” – powiedział Sean Parker, dyrektor wykonawczy Teach for America Nevada. „To kluczowe wsparcie pomaga nam rekrutować i zatrzymywać różnorodnych i utalentowanych liderów edukacyjnych, którzy przyspieszają postępy młodych mieszkańców Nevady na ich drodze do mobilności ekonomicznej”.

Wsparcie dla stowarzyszenia RootED Fellowship: Połowa funduszy Sands Cares zostanie przeznaczona na wsparcie stowarzyszenia RootED Fellowship, które zapewnia dotacje na utrzymanie członków korpusu TFA, którzy zakończyli swoje początkowe dwuletnie zaangażowanie w organizację. Program ma na celu obniżenie wskaźników przejściowych i zatrzymanie bardziej doświadczonych nauczycieli w szkołach o dużych potrzebach.

RootED Fellowship to krytyczny program retencji, ponieważ w przypadku najbardziej zagrożonych szkół w okręgu szkolnym hrabstwa Clark roczny wskaźnik przejściowości nauczycieli wynosi nieco ponad 22% w porównaniu do wskaźnika w całym okręgu wynoszącego nieco ponad 16%. Rotacja ta pogłębia nierówności w osiągnięciach uczniów, co może przełożyć się na utrzymujące się przez całe życie dysproporcje w wynikach edukacyjnych, zawodowych i finansowych.

Wkład Sands Cares na rzecz stowarzyszenia RootED Fellowship umożliwia nawiązanie współpracy z 20–25 nauczycielami o wysokich wynikach, którzy prowadzą szkoły o dużych potrzebach zlokalizowane w hrabstwie Clark. Stypendium zapewni nauczycielom dostosowany rozwój zawodowy i społeczność w całym krajobrazie edukacyjnym południowej Nevady.

Wsparcie lokalnych wysiłków rekrutacyjnych: Pozostała część środków Sands Cares wesprze wysiłki rekrutacyjne TFA Nevada, których celem jest przyciągnięcie co najmniej 50 nowych nauczycieli na początek roku szkolnego 2024–2025 do okręgu szkolnego hrabstwa Clark. Ponadto wkład pokryje także programy rozwoju siły roboczej i zasoby wspierające zatrzymanie nauczycieli, co stanowi ważny element torowania drogi do lepszych wyników edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Wkład Sandsa w TFA Nevada ma na celu zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie edukacji publicznej w południowej Nevadzie. Na początku roku szkolnego 2023–2024 okręg szkolny hrabstwa Clark zgłosił prawie 1,200 wakatów dla nauczycieli, a wiele placówek szkolnych z największą liczbą wakatów znajduje się w szkołach objętych tytułem I, które w przeszłości obsługują gospodarstwa domowe o niskich dochodach i niedofinansowach w na które osiągnięcia uczniów mają nieproporcjonalny wpływ.

Współpraca Sands z TFA Nevada jest zgodna z koncentracją firmy na edukacji w ramach jej zaangażowania w pomoc w budowaniu dobrze wyszkolonej, zróżnicowanej i dobrze prosperującej siły roboczej przyszłości.

„TFA Nevada jest istotnym zasobem publicznego systemu edukacji w południowej Nevadzie i chcemy pomóc zwiększyć jego wpływ, wspierając wysiłki mające na celu zatrzymanie i rekrutację wysokiej jakości nauczycieli” – powiedział Ron Reese, starszy wiceprezes ds. komunikacji globalnej i spraw korporacyjnych , który stoi na czele inicjatyw w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej firmy. „Praca TFA jest zgodna z naszym skupieniem się na zapewnieniu naszym społecznościom solidnych podstaw edukacyjnych i wyeliminowaniu luk w dostępie do zasobów, które poprawiają wyniki uczniów”.

Podziel się przez
Skopiuj link