[bsa_pro_ad_space id=1 link=taki sam] [bsa_pro_ad_space id=2]

Przejdź do treści

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Regulamin użytkowania

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wprowadzenie

Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie między Tobą, użytkownikiem tej witryny (w tym wszelkich subdomen, chyba że wyraźnie wykluczono to w ich własnych warunkach) i Gaming Publishing Ltd, właścicielem i operatorem tej witryny.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych warunków ma miejsce w momencie pierwszego użycia Witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.

W niniejszych warunkach, Użytkownik or użytkownicy oznacza jakąkolwiek osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i która nie jest (i) zatrudniona przez Gaming Publishing Ltd i nie działa w trakcie swojego zatrudnienia lub (ii) jest zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadczy usługi na rzecz Gaming Publishing Ltd i nie uzyskuje dostępu do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług.

Aby móc korzystać z tej Strony internetowej, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z Witryny i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, oświadczasz i gwarantujesz to
masz ukończone 18 lat.
[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Własność intelektualna i dopuszczalne użycie

 1. Cała zawartość zawarta w Witrynie, o ile nie została przesłana przez Użytkowników, jest własnością Gaming Publishing Ltd, naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich.
  W niniejszych warunkach Treść oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, dźwięk, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, kod i oprogramowanie bazowe oraz wszelkie inne formy informacji, które można przechowywać na komputerze, które pojawiają się na komputerze lub stanowią jego część tej Witryny, w tym wszelkie treści przesłane przez Użytkowników.
  Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że taka Treść jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Żadne informacje zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela
 2. Możesz, wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, wykonać następujące czynności:
  1. pobierania, wyświetlania i przeglądania Treści na ekranie komputera
 3. Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w celach komercyjnych jakiejkolwiek Treści bez pisemnej zgody firmy
  Wydawnictwo gier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Zabronione użycie

 1. Nie możesz korzystać z Witryny w żadnym z następujących celów:
  1. w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub przeszkadza innej osobie w korzystaniu z Witryny lub korzystaniu z niej;
  2. w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, niezgodny z prawem, obraźliwy, napastliwy, zawierający groźby lub w inny sposób budzący zastrzeżenia lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, przepisy, zarządzenia rządowe;
  3. tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii Treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Rejestracja

 1. Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są prawidłowe i kompletne.
 2. Musisz natychmiast poinformować nas o wszelkich zmianach w informacjach, które podajesz podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie się z Tobą komunikować.
 3. Możemy zawiesić lub anulować Twoją rejestrację ze skutkiem natychmiastowym z uzasadnionych powodów lub jeśli naruszysz niniejsze warunki.
 4. Możesz anulować rejestrację w dowolnym momencie, informując nas o tym pisemnie na adres podany na końcu niniejszego Regulaminu. Jeżeli to zrobisz, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Anulowanie lub zawieszenie rejestracji nie ma wpływu na żadne prawa ustawowe.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Linki do innych stron

 1. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn. O ile nie zostało to wyraźnie określone, witryny te nie podlegają kontroli Gaming Publishing Ltd ani naszych podmiotów stowarzyszonych.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich.
 3. Umieszczenie łącza do innej witryny w tej Witrynie nie oznacza poparcia samych witryn ani osób, które je kontrolują.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

 1. Ochrona prywatności
  Data: 15 maj 2018

1. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie moimi informacjami?
G3Newswire oraz wszystkie strony internetowe, aplikacje i czasopisma obsługiwane i/lub produkowane w związku z nią są własnością i są utrzymywane przez:
Gaming Publishing, 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, BB7 9YF, UK („my” lub „nas”).

To jest nasza Polityka prywatności i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe.
Jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i właściwe zarządzanie wszelkimi przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Będziemy chronić Twoje dane osobowe i wykorzystywać podane przez Ciebie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych oraz warunkami niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

2. Jakie informacje zbieramy?
Dane gromadzone i przechowywane przez Gaming Publishing obejmują wyłącznie dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adresy e-mail. Nie przechowujemy żadnych dodatkowych informacji o użytkownikach G3Newswire, aplikacji G3Newswire ani żadnych powiązanych produktów cyfrowych firmy Gaming Publishing. Nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych informacji finansowych od użytkowników, ponieważ usługi firmy są świadczone bezpłatnie lub płatnie. Nie zbieramy informacji o plikach cookies ze strony internetowej i nie przechowujemy żadnych danych użytkownika ze strony. Nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim, a szczegóły dotyczące treści wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług informacyjnych naszym abonentom. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych do logowania i konta w przypadku jakichkolwiek usług, stron internetowych lub publikacji Gaming Publishing i nie gromadzimy danych użytkowników, takich jak na przykład płeć, miejsce zamieszkania, data urodzenia i historia zakupów, ponieważ nie są to usługi dostarczane przez Gaming Publishing.

Gaming Publishing nie gromadzi ani nie przechowuje danych o ruchu GPS, zdjęć, kontaktów ani informacji z kalendarza. Nasze witryny, usługi i aplikacje nie gromadzą ani nie przechowują danych z czujników z urządzeń inteligentnych ani nie zbieramy informacji z sieci społecznościowych, w tym danych uwierzytelniających ani żadnych informacji z publicznych postów lub komunikatów.

3. Dane o lokalizacji i czasie w naszej aplikacji mobilnej
Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnych G3Newswire lub G3i, nie gromadzimy technologii GPS (ani innej podobnej technologii) w celu ustalenia Twojej aktualnej lokalizacji. W wielu przypadkach Twoja przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego udostępnia dodatkowe narzędzia, które pozwolą Ci kontrolować, kiedy Twoje urządzenie gromadzi lub udostępnia określone kategorie danych osobowych. Na przykład Twoje urządzenie mobilne lub przeglądarka internetowa może oferować narzędzia umożliwiające zarządzanie wykorzystaniem plików cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z narzędzi dostępnych na Państwa urządzeniach.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Podane przez Państwa informacje służą wyłącznie do;
• aby świadczyć serwis informacyjny i informacyjny poświęcony branży, którą jesteś zainteresowany
• aby poinformować Cię o innych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (patrz poniżej);
• do zarządzania zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta; I
• aby pomóc nam w dostarczeniu szczegółów lub informacji, o które mogłeś poprosić.

5. Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane?
Zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o podstawy prawne, w szczególności w oparciu o podstawy określone poniżej:-

Uzasadnione zainteresowanie
Możemy wykorzystać Twoje imię i nazwisko oraz podane przez Ciebie dane kontaktowe e-mail, aby poinformować Cię o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. W dowolnym momencie możesz poprosić nas o zaprzestanie takich działań.

Prawne zobowiązanie
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe bez Twojej zgody w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo lub regulacje.

6. Komu będziesz udostępniać moje dane?
Gaming Publishing nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, jednakże możemy ujawnić Twoje dane osobowe bez Twojej zgody w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym, a także w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

7. Jak zarządzacie moimi danymi?
Szyfrowanie i bezpieczeństwo
Aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosujemy różnorodne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania.

8. Aktualizujesz swoje dane?
Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące sposobu, w jaki możemy wykorzystywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego, zaktualizuj swoje preferencje użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres james@gamingpublishing.

9. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Posiadamy system okresów przechowywania, aby zapewnić, że Twoje dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane do odpowiednich celów lub spełnienia wymogów prawnych. Jeżeli Twoje dane nie są już potrzebne, zadbamy o to, aby zostały one usunięte lub usunięte w bezpieczny sposób.

10. Twoje prawa
Masz prawo w każdej chwili zapytać nas:-
• aby potwierdzić, czy przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe;
• aby wysłać Ci kopię wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
• skorygowania wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych i dodania odpowiednich szczegółów, jeżeli posiadane przez nas dane osobowe są niekompletne;
• usunięcia (w miarę możliwości) jakichkolwiek danych osobowych, jeżeli wymaga tego od nas prawo;
• zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa;
• aby udostępnić Ci przenośną kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, jeżeli jest to wymagane przez prawo;
• do zaprzestania przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów; I
• aby zaprzestać wysyłania Ci materiałów marketingowych. Należy jednak pamiętać, że możemy nadal wysyłać do Ciebie komunikaty związane z usługami (tj. niemarketingowe), takie jak aktualizacje e-mailem

Jeżeli podjęliśmy decyzję, która ma na Ciebie wpływ, poprzez automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo porozmawiać z kimś, aby omówić tę decyzję.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, aby wycofać swoją zgodę
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub chcesz sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres podany poniżej.
Koordynator ds. ochrony danych, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Wielka Brytania.

Lub e-mailem na adres: james@gamingpublishing.co.uk

11. Czy informacja dotyczy stron internetowych, do których prowadzą linki?
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny, dlatego też łącząc się z innymi witrynami internetowymi, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

12. Kiedy monitorujecie rozmowy telefoniczne?
Nie nagrywamy rozmów telefonicznych prowadzonych z naszymi pracownikami.

13. Jak aktualizujemy niniejszą informację o ochronie prywatności?
Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności, a wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej.

14. Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności?
Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub informacji, które o Tobie posiadamy.

Napisz do nas na adres podany poniżej.
Koordynator ds. ochrony danych, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Wielka Brytania.
Lub e-mailem na adres: james@gamingpublishing.co.uk
Lub zadzwoń: +44 (0) 1282 686586
Jeśli nie jesteś zadowolony z sposobu, w jaki rozpatrzymy jakąkolwiek skargę, masz również prawo w dowolnym momencie zgłosić wątpliwości brytyjskiemu komisarzowi ds. informacji: https://ico.org.uk[/vc_column_text][vc_column_text]

Dostępność witryny internetowej i zastrzeżenia

 1. Wszelkie udogodnienia, narzędzia, usługi lub informacje online udostępniane przez Gaming Publishing Ltd za pośrednictwem Witryny (tzw Usługi) jest dostarczany „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługa będzie wolna od wad i/lub usterek. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.
  Gaming Publishing Ltd nie ma obowiązku aktualizowania informacji na Stronie internetowej.
 2. Chociaż Gaming Publishing Ltd dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Witryna jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi w tym zakresie, a wszyscy Użytkownicy biorą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, swoje dane osobowe i swoje komputery.
 3. Gaming Publishing Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Strony internetowej.
 4. Gaming Publishing Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i/lub usług. Niniejsze warunki mają nadal zastosowanie do wszelkich zmodyfikowanych wersji Witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Żadne z postanowień niniejszych warunków: (a) nie ogranicza ani nie wyłącza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszej lub Twojej
  zaniedbanie, jeśli ma to zastosowanie; (b) ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (c) ograniczać lub wykluczać jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa.
 2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.
 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Gaming Publishing Ltd
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych:
 1. wszelkie straty biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, dochodów, spodziewanych oszczędności, transakcji, umów, wartości firmy lub możliwości handlowych;
 2. utrata lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania;
 3. wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Ogólne

 1. Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszych warunków na jakąkolwiek inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszymi warunkami i
  warunkach, w przypadku których mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.
 2. Niniejsze warunki mogą być przez nas okresowo zmieniane. Takie zmienione warunki będą miały zastosowanie do Witryny od daty publikacji. Użytkownicy
  powinien regularnie sprawdzać regulamin, aby zapoznać się z jego aktualną wersją.
 3. Niniejsze warunki wraz z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub porozumienia, które mogły mieć miejsce w związku z niniejszymi warunkami.
 4. Ustawa o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych warunków i żadna strona trzecia nie będzie miała prawa egzekwować lub
  polegać na jakimkolwiek postanowieniu niniejszych warunków.
 5. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszych warunków (lub ich część) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, a nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków.
 6. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa
  lub środek zaradczy.
 7. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]Szczegóły Gaming Publishing Ltd

 1. Gaming Publishing Ltd jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 07342069, której zarejestrowany adres to 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, Lancashire, BB7 9YF i obsługuje witrynę internetową www.g3newswire.com. Możesz skontaktować się z Gaming Publishing Ltd poprzez wyślij e-mail na adres website@g3newswire.com.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]